Formularz rejestracyjny – dodaj nowego biegacza do istniejącej grupy

Proszę podaj numer startowy grupy zawodników do której chcesz się dopisać jako nowy uczestnik

Imię i nazwisko nowego zawodnika

Adres email nowego zawodnika

Numer telefonu nowego zawodnika

Miasto nowego zawodnika

Data urodzin nowego zawodnika dd/mm/rr (wymagane)

Klub sportowy nowego zawodnika

Czy chcesz otrzymać medal i koszulkę oraz wsparcie Backup Teamu?

Jeśli, Tak to podaj rozmiar koszulki

Akceptacja zasad uczestnictwa GoToHell2015 (wymagane)
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, zapoznałem się i akceptuję wszystkie zasady uczestnictwa w GoToHell2016.