Formularz rejestracyjny – dla niepełnosprawnych

Zapraszamy do wspólnej zabawy na trasie pomiędzy Władysławowem a Helem na dystansie ok 40km. Postaramy się o to by zamknąć ulicę na czas Waszego przejazdu lub przynajmniej zabezpieczyć przejazd w postaci eskorty. Niemniej szczegóły na początku 2016r.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Miasto (wymagane)

Data urodzin dd/mm/rr

Klub sportowy

Czy chcesz otrzymać medal i koszulkę oraz wsparcie Backup Teamu?

Jeśli, Tak to podaj rozmiar koszulki

Akceptacja zasad uczestnictwa GoToHell2015 (wymagane)
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, zapoznałem się i akceptuję wszystkie zasady uczestnictwa w GoToHell2016.