Ubezpieczenie

Abyśmy mogli ze spokojem cieszyć się wspólną przygodą GoToHell, jest możliwość ubezpieczenia się od niefortunnych zdarzeń, które mogą wydarzyć się „po drodze”. Pełne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 10 000zł dla każdego uczestnika biegu, za składkę 5zł.

W celu otrzymania ubezpieczenia NNW na kwotę 10.000zł należy:

OPCJA 1 Pojawić się na spotkaniu organizacyjnym 15.07.2016 o 17:00 w Klubie Dwa Światy i złożyć podpis przy stoliku Alex T. Great wraz z wpłatą składki w wysokości 5zł lub

OPCJA 2 Wypełnić poniższy formularz oraz wpłacić składkę 5zł na konto 95 1140 2004 0000 3702 5453 2421 Małgorzata Figurska Dąbrowszczaków 36E/12 80-364 Gdańsk. Składka najpóźniej musi wpłynąć na konto do 15.07.2016.

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Miasto (wymagane)

Tak wyrażam zgodę na ubezpieczenie mojej osoby na ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW zatwierdzonych uchwałą nr 68/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. Zakres ubezpieczenia zgodny z wariantem III proporcjonalnym w w/w OWU, ochrona pełna suma ubezpieczenia - 10 000,00 PLN na jedną osobę